Відкритий обласний науковий конкурс “ЕВРИКА+”

Умови проведення відкритого обласного наукового конкурсу “ЕВРИКА+”

І. Загальні положення

 1. Ці Умови визначають порядок організації, проведення та підбиття підсумків відкритого обласного наукового конкурсу “ЕВРИКА+” (далі – Конкурс).
 2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) 7 – 9 класів закладів загальної середньої освіти.
  • Конкурс проводиться з метою:
  • виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді;
  • підвищення мотивації здобувачів освіти до особистісного й інтелектуального розвитку;
  • сприяння в ранній професійній орієнтації;
  • розширення уявлень школярів щодо профільного навчання.
 3. Загальне керівництво Конкурсом здійснює департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі – Департамент).
 4. Організатором та координатором Конкурсу є комунальний заклад освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” (далі – Ліцей), на який покладається організаційно-методичне забезпечення й проведення Конкурсу спільно з механіко-математичним факультетом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі - Університет) та комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (далі - Академія).
 5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

ІІ. Учасники Конкурсу

 1. Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) 7 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (далі – учасники).
 2. Кількість учасників, які можуть брати участь у Конкурсі від одного закладу освіти, не обмежується.
 3. Кожен учасник виконує завдання індивідуально, перейшовши за посиланням до сайту Конкурсу, який буде надіслано на електронну адресу, вказану при реєстрації.
 4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися цих Умов, правил техніки безпеки та академічної доброчесності.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

 1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет з числа працівників Департаменту, Ліцею, громадських і благодійних організацій (за згодою).
 2. Персональний склад організаційного комітету затверджується наказом Департаменту.
 3. До складу організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету.
 4. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення Конкурсу.
 5. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкуру та забезпечують порядок його проведення.

ІV. Журі Конкурсу

 1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання результатів.
 2. Персональний склад журі затверджується наказом Департаменту.
 3. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних працівників комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю“, науково-педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за згодою) та комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”.
 4. До складу журі Конкурсу не можуть входити близькі особи учасників.
 5. До складу журі входять голова, члени журі та секретар.
 6. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання членів журі, бере участь у визначення переможців, підписує оціночні протоколи, надає роз’яснення щодо результатів Конкурсу.
  • Члени журі:
  • забезпечують об’єктивність оцінювання ;
  • заповнюють оціночні протоколи;
  • визначають переможців Конкурсу.
 7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

V. Порядок і строки проведення Конкурсу

 1. Щорічно про проведення Конкурсу Департаментом видається наказ, яким встановлюються терміни його проведення.
 2. Конкурс проводиться в дистанційному форматі у трьох номінаціях. Кожен учасник обов’язково бере участь у всіх номінаціях. Один день – одна номінація. Час на виконання завдань кожної номінації – необмежений. Учасник може обирати самостійно час для виконання відповідної номінації потягом дня.
 3. Конкурс складається з трьох номінацій:
  • перша номінація - “Логіка. Пошук. Інтуїція”. Розв’язування математичних задач, для яких необхідно не тільки знання шкільного курсу математики, а й вміння нестандартно мислити, мати просторові уявлення і уважність.
  • Друга номінація - “Природничі науки та технології”. Учасникам Конкурсу будуть запропоновані як кількісні, так і якісні задачі з фізики, хімії, біології, географії, техніки, а також винахідницькі задачі.
  • Третя номінація - “Мови та суспільство”. Учасникам Конкурсу будуть запропоновані питання на логіку та інтуїцію з мовознавства, історії, основ економічних знань тощо.
 4. Проведення Конкурсу включає у себе декілька етапів:
  • Відкриття. Оголошення умов проведення.
  • І день. Оголошення завдань першої номінації. Виконання завдань першої номінації. Заповнення форми для відповідей.
  • ІІ день. Оголошення завдань другої номінації. Виконання завдань другої номінації. Заповнення форми для відповідей.
  • ІІІ день. Оголошення завдань третьої номінації. Виконання завдань третьої номінації. Заповнення форми для відповідей.
  • ІV день. Оголошення правильних відповідей першої, другої та третьої номінацій.
  • V день. Підбиття підсумків.
  • Закриття. Оголошення переможців (окремо для 7, 8, 9 класів).
 5. Усі завдання різноманітні та потребують від здобувачів освіти під час виконання проявити кмітливість, логічне мислення і знання на рівні програмного матеріалу 7 – 9 класів.
 6. Завдання Конкурсу складені таким чином, аби забезпечити рівні можливості їх виконання всіма учасниками, виявлення рівня знань, умінь, інтелектуального розвитку.

VI. Підведення підсумків та відзначення учасників Конкурсу

 1. Підсумки проведення Конкурсу затверджуються наказом Департаменту не пізніше ніж через 7 календарних днів після його закінчення.
 2. Учасники Конкурсу, які набрали не менше 75% балів при виконанні 3 номінацій, нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

VІІ. Фінансування

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.